Problemer med huller i vejene og vand.

udgivet i: Nyheder

I dag den 8. Januar 2015 har vi holdt bestyrelsesmøde om veje, huller i veje og vand m.v. som følge af kloakprojekterne i området. Vores grundejerforening har vedholdende krævet en række forhold udbedret, men SK-forsyning har endnu ikke imødekommet disse … Continued

Udeståender i kloak og vejprojektet.

udgivet i: Nyheder

Som de fleste ved er der en del udeståender med kloakprojektet og reetablering af vejene, samt de afledte gener med vand. Bestyrelsen er meget opmærksom på de opståede problemer og arbejder intenst for at få vejmyndigheden i Slagelse Kommune, Slagelse … Continued

Om problemer med veje og regnvand m.v.

udgivet i: Nyheder

Uge 45 påbegyndes opretning af vejprofil samt udbedring af regnvandsproblemerne (faskine/brønd samt dræn) på Gulspurvevej. Det er Hoffmann, der skal stå for arbejdet. Grundejerforeningen afventer dato for 1 årsgennemgangen af etape 4.1. Teknisk Forvaltning i Slagelse Kommune har lovet grundejerforeningen … Continued

Orbicon skriver…

udgivet i: Nyheder

Orbicon skriver den 15. juli 2014: “Hoffmann er stadig i området og udfører retableringsarbejder. Så vidt jeg ved, er de der dog ikke hver dag. Til efteråret 2014 gennemgås rabatterne, hvor der vil blive sået græs, hvor det ikke er … Continued

Yderligere forsinkelse etape 4.2

udgivet i: Nyheder

Orbicon skriver den 9. juli 2014: “Der er desværre konstateret en del uvedkommende vand i det nye kloaksystem i etape 2, og vi må vente med at idriftsætte systemet lidt endnu. Det vil sige ejendommene i etape 2 stadig ikke … Continued

Den nye legeplads må nu benyttes.

udgivet i: Nyheder

Nu kan du benytte de nye legeredskaber på arealet syd for Sortspættevej. Legepladsen er godkendt og Slagelse Kommune har udstedt ibrugtagningstilladelse. God fornøjelse.  Læs mere her

Kloaktilslutning for etape 4.1

udgivet i: Nyheder

Den 19. marts 2014 har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet Etape 4.1 Orbicon sender i disse dage breve ud til alle grundejerne i etape 4.1 med meddelelse om, at det nye kloaksystem er klar … Continued

Vandafgift

udgivet i: Nyheder

Opkrævning af vandafgift er fra 2014 overgået fra Stillinge Strands Vandværk til SK Forsyning. Den lidt sene overgang får den virkning, at vand i den aktuelle opkræningsperiode opkræves i 3 rater. Efterfølgende år opkræves i 4 rater. Når vi på … Continued

Status Orbicon

udgivet i: Nyheder

I dag har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet Anlægsarbejderne lukkes ned for juleferie i perioden 20/12-2013 frem til 6/1-2014. Etape 4.1 Første etape af lægning af kloakledninger i det sydlige område og området omkring … Continued