Veje og stier

udgivet i: Nyheder

Når kloak projektet i området for vores grundejerforening bliver sluttet en gang i 2014 skal entreprenøren rette veje og rabatter i siden af vejene af. Ifølge det oplyste vil vejene også blive vedligeholdt de første 2 år efter afleveringen. Når der en gang foreligger nyt vil det blive oplyst her på foreningens hjemmeside.

Grundejerforeningen har som forening ikke noget med selve kloakprojektet at gøre. Men vi er part i den forstand at vi varetager interessen for grundejerne i krav om at vores veje og stier bliver afleveret i ordentlig stand. Endvidere skal vi kunne stille krav, såfremt entreprenørerne ikke udfører deres opgave som de skal, eller forvolder skade på veje, stier og fællesarealer, eller konkret påviselige skader på de fælles dræningsledninger, brønde og dæksler.I kan som medlemmer rette henvendelse til grundejerforeningens formand, hvis I observerer ovenstående skader.

Skader på grundejernes egne hegn, skelbeplantninger og andre forhold på grundejernes egen grund skal ikke meldes til grundejerforeningen, men direkte til entreprenøren.

For at opnå bedst mulige kvalitet i reetableringen skal medlemmer af grundejerforeningen være opmærksom på, at det i den tinglyste deklaration for området er bestem, at man ikke må beplante nærmere skel end 0,30m og der må ikke være noget udenfor skel.