Med baggrund i lovgivning, deklarationer samt grundejerforeningens vedtægter skal alle
medlemmer være opmærksom på følgende:

Husk at:

 • I perioden 15. maj til 15. september er det på lørdage kun tilladt at slå græs og bruge
  motorredskaber mellem kl. 8-12 og mellem kl. 15-17. Tilsvarende på søndage og
  helligdage kun mellem kl. 8-12.
 • Medlemmerne har pligt til 3 gange årligt at bekæmpe bjørneklo på parcellerne, samt
  vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller, første gang senest 1.
  maj. Dette er i alles interesse og såfremt ovenstående forsømmes, vil rensning og
  vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning.
 • Beskære grene og buske som hænger ud over skel ifølge hegnsloven! – Bemærk at der er
  særlige regler for hjørnegrunde
 • Hunde skal under færdsel i området holdes i snor! Husk at samle op efter hunden.
 • Parkering af biler, motorcykler og trailere skal ske på egen grund. (Gæsteparkering
  tilladt i rabat).
 • Overholde hastigheden på vejene som skiltningen viser.
 • Der må ikke stilles noget i vejrabatterne ifølge Slagelse kommune, som er vejmyndighed
  på vores veje – herunder må der heller ikke sættes reklameskilte på ydersiden af
  hækken. Dog tillades mindre tilsalg skilte, hvis ejendommen er til salg, samt
  klistermærker på postkassen om udlejning.
 • Der er strammet op på betaling af kontingent ved for sent/manglende betaling. Der
  pålægges derfor renter og gebyr.
 • Læse de tinglyste og stadig gældende deklarationer der gælder for ALLE i
  grundejerforeningen Deklaration.pdf (kongsmark-park.dk)
 • At vise hensyn ved opsætning af udendørslamper, så lyset ikke generer naboerne.