Med baggrund i Grundejerforeningens vedtægter skal alle medlemmer være opmærksom på følgende:

Medlemmerne har pligt til 3 gange årligt at bekæmpe frøspredende ukrudt og bjørneklo på parcellerne, samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller, første gang senest 1. maj.
Dette er i alles interesse og såfremt ovenstående forsømmes, vil rensning og vedligeholdelse
blive iværksat af foreningen for medlemmets regning.

I perioden 15. maj til 15. september er det på lørdage kun tilladt at slå græs og bruge motorredskaber mellem kl. 8-12 og mellem kl. 15-17. Tilsvarende på søndage og helligdage kun mellem kl. 8-12.

Husk også:

  • At beskære grene og buske som hænger ud over skel ifølge hegnsloven!
  • Hunde skal under færdsel i området holdes i snor!l Husk at samle op efter hunden!!
  • Parkering af biler-motorcykler og trailere kun på egen grund.
  • Overhold venligst hastigheden på vejene som skiltningen viser.

Husk at melde salg/adresseændring til kasseren! Kan ske via foreningens e-mail: kontakt@kongsmark-park.dk

Læs også de tinglyste og stadig gældende deklarationer der gælder for ALLE i grundejerforeningen.
Klik her