På alle de ejendomme / matrikelnumre der hører til i Grundejerforeningen Kongsmark Park er der tinglyst deklarationer om henholdsvis vejret og bebyggelse.

Bebyggelse:

Deklarationen om bebyggelse er tinglyst den 19. april 1972. Deklarationen er stadig gældende.

Den enkelte grundejer skal overholde de bestemmelser og krav der stilles i deklarationen.
Eksempelvis er der bestemmelser om: Bebyggelsens størrelse. Sommerhusets beliggenhed på grunden, Udhuse og garager. Bestemmelser om farver på sommerhusene. Bestemmelser om veje og stier. Bestemmelser om hegn og beplantning, herunder grænser til skel og veje. Bestemmelser om at radio, forstærker eller musikinstrumenter kun er indendørs for lukkede døre og vinduer.

Klik her for at hente deklarationen

Veje og beskæring:

Bestemmelser om veje og beskæring af tæer, beplantning og hæk ved vejene.

Kort over veje med angivelse af vejbredde og oversigts forhold. 

beplantning

Vejret:

Deklarationen om bebyggelse er tinglyst den 23. december 1969.

Denne deklaration er stadig gældende. Den enkelte grundejer vil i dagligdagen ikke have så meget brug for denne deklaration. Men det er grundejerens pligt at kende og respektere denne.

Klik her for at hente den tinglyste deklartation om vejret.

 

Andre ikke tinglyste regler og planer:

Dræning i vores sommerhusområde.
Hent dræningskortet som billede Klik her (1,5mb). Hent dræningskortet som PDF dokument Klik her (12mb)

Slagelse kommunes redegørelse for sommerhusområder
Slagelse Kommmune. Redegørelse for sommerhusområder, januar 2013

I redegørelsen om sommerhusområder fra januar 2013 henvises der til
Byplanvedtægt nr. 10 fra 1975 som omfatter et areal ved Kongsmark Strand. Nærmere angivet er det arealet nord for Støvlebækvej.

 

Lokalplan
Lokalplan 19 om “Strandpark ved Almindrenden”.Lokalplanen er fra 17. august 1979
17. august 1979 Kongsmark Strandpark er et areal der efter lokalplanen er udlagt til offentlighedens adgang. Endvidere omfatter lokalplanen ulægning af 11 sommerhusgrunde.
Bemærk at Kongsmark Strandpark er betegnelsen for mark og engarealerne ved Almindrenden.
Altså markerne syd for Kongsmark Park og legeplads og marker øst for Kongsmark Park.

Kommuneplan:

De helt overordnede rammer for områder i Slagelse Kommune findes i Kommuneplanen.
Kommuneplanen revideres hvert 4 år.
Find den aktuelle plan ved at søge på kommunens hjemmeside