Kloak

udgivet i: Nyheder

SK forsyning skriver følgende:

“Etape 4.1: (syd og omkring Spættevej)
Entreprenøren er har nu etableret kloakledningerne, og er i øjeblikket i færd med at retablere veje og rabatter i området. Det er ikke muligt at tilslutte sig endnu, da pumpestationerne endnu ikke er parate til at modtage spildevandet. Der arbejdes hårdt på dette og vi forventer at disse bliver klar i løbet af den næste måneds tid (i løbet af november).

Når pumpestationerne er klar vil der blive udsendt orienteringsbrev til samtlige ejere, når det er muligt at tilslutte sig.

tape 4.2: (nordvest)
Gravearbejdet fortsætter og det kan oplyses at entreprenøren forventer at forsætte arbejdet vinteren igennem såfremt vejret tillader dette. I etape 4.2 vil det først blive muligt at tilslutte sig i løbet af 2014. “