Orbicon

udgivet i: Nyheder

Orbicon har den 11. november 2013 udsendt brev til grundejere på Guldspurvevej, blåhalsevej, rødhalsevej, bysvalevej og den østlige ende af sortspættevej.
Af brevet fremgår at hver grundejer skal give besked til Orbicon inden den 25. november 2013 hvis du har konstateret fejl og mangler ved reetableringen inde på din egen grund. 

Det fremgår også af brevet, at skelbrønden kan tages i brug i starten af 2014. Din egen entreprenør må IKKE påbegynde tilslutningen før du har modtaget brev herom. Og SK forsyning sender umiddelbart derefter regning for tilslutningsbidraget med betalingsfrist på 14 dage.