Status Orbicon

udgivet i: Nyheder

I dag har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet
Anlægsarbejderne lukkes ned for juleferie i perioden 20/12-2013 frem til 6/1-2014.

Etape 4.1
Første etape af lægning af kloakledninger i det sydlige område og området omkring Spættevej er færdig.
I øjeblikket er pumpesystemet ved at blive monteret og testet inden det sættes i drift. I forbindelse med testen har vi konstateret, at der løber vand til 2 af vores hovedpumpestationer, selvom der endnu ikke er sket tilslutninger. Vi er i gang med at undersøge, hvor dette vand kommer fra.

Såfremt vi får løst ovenstående forventer vi, at systemet er klar for tilslutning i starten af det nye år (dette er lidt senere end tidligere udmeldt.). Sommerhusene må derfor ikke tilsluttes endnu – der sendes breve ud til alle beboerne, når sommerhusene må tilsluttes. SK Forsyning vil efterfølgende fremsende regning for tilslutningsbidrag på ca. kr. 35.209 inkl. moms.

Vejforhold
Entreprenøren er ved at gøre de sidste arbejder færdig med retablering af haver og veje i etape 1. Sortspættevej, som indtil nu har været brugt til arbejdskørsel, vil blive retableret i det nye år på grund af vejret, ligesom stenene mellem Løvsangervej og Sanglærkevej bliver lagt på plads igen, så der ikke længere kan ske gennemkørsel.

Vær opmærksom på at mange af de ’nedkørte’ rabatter endnu ikke er retableret, da jorden nu er for blød og fugtig. Så snart vejret/jorden bliver mere tør, vil de blive retableret.

Vi får en del henvendelser fra beboerne vedrørende de dårlige veje, hvor der foregår arbejdskørsel på. Vi er opmærksomme på det, og udbedrer løbende vejene, så de er fremkommelige. Vi kan desværre ikke helt undgå smattede veje og rabatter.

Etape 4.2
Entreprenøren er i fuld gang med kloakeringen af resten af Kongsmark Strand. Hvis der ikke kommer streng frost, forventer de at blive færdig med gravearbejderne i løbet af foråret 2014.

Fradrag
Vi har desuden fået nogle henvendelser vedrørende muligheder for fradrag.

Tilslutningsbidraget er en takst og kan derfor ikke anvendes i forbindelse med ’håndværkerfradrag’. Der kan muligvis søges fradrag hos SKAT med begrundelse i forbedret bolig. For at høre nærmere må I henvende Jer til SKAT.

Håndværkerfradraget kan anvendes i forbindelse med arbejdet de enkelte grundejere får udført for tilslutning af sommerhuset. For at høre nærmere kan kloakmestrene, som skal udføre arbejdet, spørges.
Her et par links med mere information:
http://www.bolius.dk/alt-om/sommerhus/artikel/sommerhus-saadan-faar-du-haandvaerkerfradrag/

http://www.haandvaerkerfradrag.dk/haandvaerkerfradrag-sommerhus-2013-2014.asp