Kloaktilslutning for etape 4.1

udgivet i: Nyheder

Den 19. marts 2014 har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet

Etape 4.1
Orbicon sender i disse dage breve ud til alle grundejerne i etape 4.1 med meddelelse om, at det nye kloaksystem er klar for tilslutning.
SK Forsyning forventer at sende opkrævning for tilslutningsbidrag i løbet af april måned.

Etape 4.2
Ejendommene i etape 4.2 må IKKE tilsluttes endnu, da de sidste ledningsanlæg skal udføres og pumpesystemet først skal monteres og sættes i drift.
Når kloaksystemet er klar for tilslutning, sender Orbicon brev til alle grundejere med meddelelse herom. Det forventer vi sker inden sommerferien.
I den kommende tid vil entreprenøren ligeledes retablere haver, vejrabatter og veje, og Orbicon sender i nærmeste fremtid breve til alle grundejerne i etape 4.2 vedrørende eventuelle fejl og mangler i deres haver efter etablering af skelbrønde.
Grundejerforeningerne vil, som ejere af vejarealerne, desuden blive indkaldt til afsluttende vejsyn sammen med SK Forsyning og entreprenøren, når vejene er blevet retableret.