Vandafgift

udgivet i: Nyheder

Opkrævning af vandafgift er fra 2014 overgået fra Stillinge Strands Vandværk til SK Forsyning.
Den lidt sene overgang får den virkning, at vand i den aktuelle opkræningsperiode opkræves i 3 rater.
Efterfølgende år opkræves i 4 rater.
Når vi på et tidspunkt tilsluttes det nye kloaksystem skal vi til at betale vandafledningsafgift, som for tiden opkræves med 53,13 kr. pr. m3 vand der bruges.