Orbicon skriver…

udgivet i: Nyheder

Orbicon skriver den 15. juli 2014: “Hoffmann er stadig i området og udfører retableringsarbejder. Så vidt jeg ved, er de der dog ikke hver dag. Til efteråret 2014 gennemgås rabatterne, hvor der vil blive sået græs, hvor det ikke er kommet op. Ukrudt vil nå at komme op før, der bliver sået græs, så det vil være en fordel, at rabatterne bliver slået også inden, der bliver sået græs.
Der mangler også enkelte steder at blive genplantet efter gravearbejdet. Disse planter vil ligeledes blive plantet til efteråret. “