Om problemer med veje og regnvand m.v.

udgivet i: Nyheder

Uge 45 påbegyndes opretning af vejprofil samt udbedring af regnvandsproblemerne (faskine/brønd samt dræn) på Gulspurvevej. Det er Hoffmann, der skal stå for arbejdet.

Grundejerforeningen afventer dato for 1 årsgennemgangen af etape 4.1.

Teknisk Forvaltning i Slagelse Kommune har lovet grundejerforeningen at følge op på de klager, der er sendt (fra grundejere og fra grundejerforeningen) vedrørende vandrender i veje, vand i indkørsler og haver ved regnvejr dels ud fra tilsendte billeder dels ved selvsyn på og efter regnvejsdage.