Udeståender i kloak og vejprojektet.

udgivet i: Nyheder

Som de fleste ved er der en del udeståender med kloakprojektet og reetablering af vejene, samt de afledte gener med vand. Bestyrelsen er meget opmærksom på de opståede problemer og arbejder intenst for at få vejmyndigheden i Slagelse Kommune, Slagelse Forsyning, Orbicon / Hoffmann til at gøre arbejdet færdigt og rette fejl.
Vi kan desværre ikke selv påbegynde udbedring af sætninger og huller i veje m.v., idet vi dermed risikerer at entreprenør m.fl. påstår at foreningen selv har skyld i de opståede sætninger, huller og andre fejl.
Det første kvartal 2015 bliver afgørende for om Grundejerforeningen får alle indsigelserne igennem.