Problemer med huller i vejene og vand.

udgivet i: Nyheder

I dag den 8. Januar 2015 har vi holdt bestyrelsesmøde om veje, huller i veje og vand m.v. som følge af kloakprojekterne i området. Vores grundejerforening har vedholdende krævet en række forhold udbedret, men SK-forsyning har endnu ikke imødekommet disse krav. Det er endvidere svært at kommunikere og reelt få svar og handling fra de ansvarlige.

Derfor vil bestyrelsen nu kontakte de politisk ansvarlige for projektet for at få større grad af beslutning og handling.

De særlige problemer omkring vand på veje og området ved Gulspurvevej har foreningens særlig opmærksomhed. Slagelse kommune har også fastholdt der skal gøres noget ved det.
Vejforholdene og hældningen på Sanglærkevej, Blåhalsevej, Rødhalsevej og Gulspurvevej indgår i grundejerforeningens krav til reetableringen.

Vi håber at der er afklaring på de rejste problemstillinger i forbindelse med et års eftersynet. Et eftersyn, som med nogle måneders forsinkelse finder sted i april 2015.

Grundejerforeningen har selv ansvaret for de aktuelle kørehuller i vejene. Der iværksættes hurtigst muligt genopretning af kørehullerne på vejene i vores område.

Det er ikke sikkert I alle ved det. Men Sortspættevej vestlige del vedligeholdes af Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse og vores forening betaler en andel af udgiften.
Vi har fået oplyst at netop den vestlige del af Sortspættevej bliver repareret snarest muligt.
Den vestlige del af Strandpibervej vedligeholdes af Grundejerforeningen Kongsmark Strand og vores forening betaler en andel af udgiften.

Vi holder bestyrelsesmøde næste gang den 10. marts. Henvendelse til bestyrelsen kan ske på e-mail kontakt@kongsmark-park.dk