Nu sker der noget med dræn, brønde og veje.

udgivet i: Nyheder

Repræsentanter fra Grundejerforeningen mødtes den 19. februar 2015 med repræsentanter fra Slagelse Kommune og SK-forsyning. Sammen gik vi etape 4.1 igennem. Der blev set på dræn, brønde og veje.

Grundejerforeningen er blevet lovet, at det allerede i uge 9 (næste uge) vil der blive igangsat et arbejde, hvor der tjekkes dræn i den østlige ende af Sortspættevej fra nr. 32 og ud i Almindrenden, samt på Gulspurvevej.

Grundejerforeningen afventer nu nærmere besked om, hvornår anerkendte sætningsskader og rettelse af af vejprofiler mv. vil finde sted. Oplysning herom vil komme på hjemmesiden snarest muligt.

Det er endvidere aftalt, at etape 4.1 alligevel får udlagt sten. Tidspunktet herfor bliver umiddelbart efter 1-årsgennemgangen, der forventes at finde sted i maj måned.

Henvendelse vedr. arbejdet med drænene kan rettes til Johnny Nielsen SK-Forsyning på telefon 40 24 10 29