Hoffmann A/S

udgivet i: Nyheder

Fra Hoffmann A/S har vi i dag modtaget følgende: I forbindelse med vores arbejder på Kongsmarksvej, har Slagelse Kommune netop givet tilladelse til lukning af vejen i perioden den. 4 nov. til den 13. dec. 2013. Kongsmarksvej vil være lukket … Continued

Hjemmeside for Kongsmark Park

udgivet i: Nyheder

Bestyrelsen har på sit møde den 19. oktober 2013 godkendt oplæg til hjemmmeside for Kongsmark Park. Hjemmesiden er offentlig tilgængelig fra den 20. oktober 2013. Hjemmesiden vil blive opdateret ca 4 gange om året. Dertil kommer ekstra opdatering, hvis der … Continued

Veje og stier

udgivet i: Nyheder

Når kloak projektet i området for vores grundejerforening bliver sluttet en gang i 2014 skal entreprenøren rette veje og rabatter i siden af vejene af. Ifølge det oplyste vil vejene også blive vedligeholdt de første 2 år efter afleveringen. Når … Continued

Legepladsen

udgivet i: Nyheder

Bestyrelsen har på sit møde den 19. oktober 2013 besluttet at nedtage de gamle legeredskaber der ikke opfylder aktuelle sikkerhedskrav. Det er samtidig besluttet at opsætte 3 nye legeredskaber inden sæson 2014. De nye legeredskaber vil opfylde de aktuelle sikkerhedskrav. … Continued

Nyt om kloakprojektet

udgivet i: Nyheder

Sidste nyt pr. august 2013 modtaget fra Orbicon der har projektledelsen af kloakprojektet: “Status for Kelstrup: Der er pt. udfordringer i forbindelse med idriftsætning af pumpestationerne, men vi håber at kunne melde ud i september, hvornår der kan tilsluttes til … Continued