Orbicon skriver…

udgivet i: Nyheder

Orbicon skriver den 15. juli 2014: “Hoffmann er stadig i området og udfører retableringsarbejder. Så vidt jeg ved, er de der dog ikke hver dag. Til efteråret 2014 gennemgås rabatterne, hvor der vil blive sået græs, hvor det ikke er … Continued

Yderligere forsinkelse etape 4.2

udgivet i: Nyheder

Orbicon skriver den 9. juli 2014: “Der er desværre konstateret en del uvedkommende vand i det nye kloaksystem i etape 2, og vi må vente med at idriftsætte systemet lidt endnu. Det vil sige ejendommene i etape 2 stadig ikke … Continued

Den nye legeplads må nu benyttes.

udgivet i: Nyheder

Nu kan du benytte de nye legeredskaber på arealet syd for Sortspættevej. Legepladsen er godkendt og Slagelse Kommune har udstedt ibrugtagningstilladelse. God fornøjelse.  Læs mere her

Kloaktilslutning for etape 4.1

udgivet i: Nyheder

Den 19. marts 2014 har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet Etape 4.1 Orbicon sender i disse dage breve ud til alle grundejerne i etape 4.1 med meddelelse om, at det nye kloaksystem er klar … Continued

Vandafgift

udgivet i: Nyheder

Opkrævning af vandafgift er fra 2014 overgået fra Stillinge Strands Vandværk til SK Forsyning. Den lidt sene overgang får den virkning, at vand i den aktuelle opkræningsperiode opkræves i 3 rater. Efterfølgende år opkræves i 4 rater. Når vi på … Continued

Status Orbicon

udgivet i: Nyheder

I dag har Grundejerforeningen Kongsmark Park modtaget følgende fra status fra Orbicon om kloakprojektet Anlægsarbejderne lukkes ned for juleferie i perioden 20/12-2013 frem til 6/1-2014. Etape 4.1 Første etape af lægning af kloakledninger i det sydlige område og området omkring … Continued

Orbicon

udgivet i: Nyheder

Orbicon har den 11. november 2013 udsendt brev til grundejere på Guldspurvevej, blåhalsevej, rødhalsevej, bysvalevej og den østlige ende af sortspættevej. Af brevet fremgår at hver grundejer skal give besked til Orbicon inden den 25. november 2013 hvis du har … Continued

Vandværk

udgivet i: Nyheder

Stillinge Strands Vandværk har indgået administrationsaftale med SK forsyning med virkning fra november 2013.

Kloak

udgivet i: Nyheder

SK forsyning skriver følgende: “Etape 4.1: (syd og omkring Spættevej) Entreprenøren er har nu etableret kloakledningerne, og er i øjeblikket i færd med at retablere veje og rabatter i området. Det er ikke muligt at tilslutte sig endnu, da pumpestationerne … Continued