Nyhedsmail KUN til medlemmer

udgivet i: Nyheder

Bestyrelsen vil gerne sikre, at du/I er orienterede om, hvad der sker i Grundejerforeningen. Derfor vil vi tilbyde, at du/I får en mail hver gang hjemmesiden www.kongsmark-park.dk opdateres. Hvis du er interesseret, så send dit navn, sommerhusadresse samt e-mailadresse til … Continued

Forårsbrev for 2015

udgivet i: Nyheder

Bestyrelsens forårsbrev til medlemmerne kan du læse her: Klik her Husk også at foreningen holder generalforsamling søndag den 28/6 kl. 10.30 i Kelstrup forsamlingshus. Inkaldelse, regnskab og budget sendes med posten i maj og bliver lagt her på hjemmesiden.

Nu sker der noget med dræn, brønde og veje.

udgivet i: Nyheder

Repræsentanter fra Grundejerforeningen mødtes den 19. februar 2015 med repræsentanter fra Slagelse Kommune og SK-forsyning. Sammen gik vi etape 4.1 igennem. Der blev set på dræn, brønde og veje. Grundejerforeningen er blevet lovet, at det allerede i uge 9 (næste … Continued

Hjælp med at passe på vores veje

udgivet i: Nyheder

Den 30. januar blev der fyldt stabil i kørehullerne på vores veje. Kørehuller kan ikke undgås, men forebygges. Kør langsomt og hensynsfuldt når vejene er våde og der står vand i begyndende kørehuller. Undgå også at køre i rabatterne, som … Continued

Benyttelsen af hjemmesiden i 2014.

udgivet i: Nyheder

Det er glædeligt at hjemmesiden bliver brugt mere og mere. I alt var der 4.641 besøgende i 2014 og i alt opslag på 8.647 sider. Se månedsstatistikken her. En besøgende er optælling af antal brugere der åbner siden kongsmark-park. Den samme … Continued

Problemer med huller i vejene og vand.

udgivet i: Nyheder

I dag den 8. Januar 2015 har vi holdt bestyrelsesmøde om veje, huller i veje og vand m.v. som følge af kloakprojekterne i området. Vores grundejerforening har vedholdende krævet en række forhold udbedret, men SK-forsyning har endnu ikke imødekommet disse … Continued

Udeståender i kloak og vejprojektet.

udgivet i: Nyheder

Som de fleste ved er der en del udeståender med kloakprojektet og reetablering af vejene, samt de afledte gener med vand. Bestyrelsen er meget opmærksom på de opståede problemer og arbejder intenst for at få vejmyndigheden i Slagelse Kommune, Slagelse … Continued

Om problemer med veje og regnvand m.v.

udgivet i: Nyheder

Uge 45 påbegyndes opretning af vejprofil samt udbedring af regnvandsproblemerne (faskine/brønd samt dræn) på Gulspurvevej. Det er Hoffmann, der skal stå for arbejdet. Grundejerforeningen afventer dato for 1 årsgennemgangen af etape 4.1. Teknisk Forvaltning i Slagelse Kommune har lovet grundejerforeningen … Continued